Mat & Drikke

Teknologi

Healthy EATS

Healthy EATS is a brand new fast-food concept, using innovative technology to make healthy food easier and more available for the Norwegian population. Our unique concept is built on efficiency, quality and sustainability. The dishes are produced in cooperation with award-winning chefs, and will be made available to our customers through a large amount of unmanned pick-up stations in all of the biggest cities. As a result of this, Healthy EATS will be able to deliver high quality food for a reasonable price, and most importantly, without any waiting time.

Les mer

Lokalmatringen

Lokalmatringen er en B2C markedsplass som tilrettelegger for direktehandel av mat og drikkevarer. Det norske markedet for direktesalg er i en vekstfase og omsetter for ca. 600 MNOK i 2020.
Vår løsning bruker eksisterende markedsstruktur og fungerende distribusjonsledd for å tilrettelegge for og oppmuntre til økt handel. Vi kombinerer vår spisskompetanse innen digitale løsninger og markedet for lokal mat, slik at vi kan lage en dominerende og fullkommen handelskanal.

Les mer

Ecofarm Technology

Forretningsideen handler om å utvikle en helnorsk, fullautomatisk, skalerbar teknologi for vertikal farming – innendørs dyrking av frukt og grønt. I første fase av utviklingen jobber vi med utviklingen av et skap i samme størrelse som et stort kjøleskap. Skapet har et flott, moderne utseende og kan plasseres inn i kjøkkeninnredningen i private hjem. Det kan også stå fritt, i f.eks. restauranter, kantiner og butikker.

Les mer