Markedsplass

Teknologi

Kreoz

Art for everyone.

Kreoz is a digital platform aiming to change how art is shared and enjoyed. . We provide easy, affordable and instant digital access to high quality visual art for display on TVs. Think Spotify for art. Up-and-coming and famous artists alike submit work to our platform to earn money and recognition. Art lovers will use our AI-driven recommendations to find the perfect art for their home.

Les mer

Violet – The Music Stock Market

Exchange where fans and investors can invest in songs they believe in, collect royalties or trade their shares. Just like equities in the stock market. Violet is an innovative marketplace where songs become a new exciting asset-class, divided in shares, listed and tradable, just like companies on a stock exchange!
On Violet, you can buy and own portions of your favorite songs, and start receiving royalties stemming from the music industry. Furthermore, record companies and artists are given a unique channel to quickly capitalize their music assets and generate liquidity that can be reinvested into promotion and new great music!

Les mer

Lokalmatringen

Lokalmatringen er en B2C markedsplass som tilrettelegger for direktehandel av mat og drikkevarer. Det norske markedet for direktesalg er i en vekstfase og omsetter for ca. 600 MNOK i 2020.
Vår løsning bruker eksisterende markedsstruktur og fungerende distribusjonsledd for å tilrettelegge for og oppmuntre til økt handel. Vi kombinerer vår spisskompetanse innen digitale løsninger og markedet for lokal mat, slik at vi kan lage en dominerende og fullkommen handelskanal.

Les mer

Babunto

Babunto vil være en one-stop søkemotor og portal for bildeler. Brukere vil få resultater funnet globalt eller lokalt, nye og brukte deler som tilbys av private selgere og selskaper på ett sted. Folk vil kunne gjøre prismatch; auksjoner, og vi tilbyr nettbutikkløsninger. Alt skal gå hånd i hånd på ett og samme sted på en enkelt og rask måte.

Les mer