Helse

Teknologi

Helsepause

Med ydmykhet, forståelse og nysgjerrighet på folks vaner, barrierer og holdninger, så motiverer, inspirerer og påminner vi ansatte i stillesittende yrker om å ta aktive og avkoblende avbrekk i løpet av arbeidsdagen.

Flere og flere er opptatt av sunnhet og helse i hverdagen. Men, 33% av vår våkne tid tilbringer vi på jobb. Hvor flinke er vi egentlig til å ta enkle, men gode grep for å ta vare på helsa vår?

Les mer

Easycare

Easycare leverer SaaS for administrasjon av kommunal velferdstjeneste. Vi er i ferd med å utvikle hele arbeidsflyten for ergoterapitjenesten, fra innkommende behovsmelding, via ergoterapeutisk kartlegging og analyse, inkludert en mobil «feltapp» til og med søknadsprosessen til NAV. Videre har vi allerede utviklet en prototype som administrerer kommunalt lagerhold og distribusjon av hjelpemidler.

Les mer

Jodapro

Levere kunnskap over sikker video via stemmestyrt hodekamera i helse. Jodapro leverer sikker og stabil videokommunikasjon gjennom Norsk Helsenett. Helsepersonell ute i felt har regelmessig behov for spisskompetanse og beslutningsstøtte fra andre for å utføre jobben best mulig. Nå er det slutt på at man må vente til legehelikopteret kommer, eller at legebilen er på stedet. Ved å bruke et stemmestyrt hodekamera vil helsepersonell oppnå direktekontakt med riktig lege på riktig sykehus. Legen ser det samme som du ser og kan gi helsepersonell støtte i å gjøre de riktige valgene.

Les mer