Hamim

Lokasjon: Drammen, Norway Vekstfase: Idé/Prototype
Finansieringsbehov (NOK): MIN: 250 000 MAKS: 2 000 000

Forretningsidé

Hamim AS er en sosial virksomhet som vil skape arbeidsplasser for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon med fokus på design til barne og eldre. 

Sterke, men litt sårbare ønsker de å jobbe, å ta del i fellesskapet og bidra til noe for å utmerke seg og være ansatt. Vi ønsker å skape arbeidsplassene, bruke ressursene vi har og gi muligheten til at flere kan være økonomisk uavhengige. 

Vi ønsker å bygge på styrken deres som er å sy, men også å styrke svakheten gjennom arbeidsplassen. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi derfor legge til rette for norskopplæring på jobben.

Vi ønsker å designe behagelige klær og har noen nye produkter vi ønsker å introdusere spesielt til sykehjem, eldre som bor hjemme med hjemmesykepleie eller syke på sykehus. Dette er ideer vi med vår egen erfaring fra relevante yrker ser behovet for.

Med 2 års erfaring med nettbutikk for salg av barneklær ønsker vi også å satse på å bli de største innen utleie av barneklær. Vi ønsker å selge klær på abonnementsordning, så familiene kan betale månedlig for å leie klærne så lenge barnet bruker størrelsen. Når barnet er vokst ut av størrelsen kan klærne returneres og ny pakke med riktig størrelse blir sendt ut til familiene.

Med egne design av barneklær og fremtidig satsning på både salg gjennom B2B og B2C kan vi starte et internasjonalt samarbeid med kvinner i f.eks. Pakistan.

Teamet

Teamet er per i dag bestående av grunder og innehaveren Bushra og Mabroor med sin yrkesbakgrunn fra sykehjemmet. Sammen med en klesdesigner og 10 ytterligere ansatte med sy bakgrunn er vi det riktige temaet for jobben.

Bushra Choudhry, Gründer

Grunder, lærerstudent og 2 års erfaring med salg av barneklær.

Mabroor Ayyaz, Prosjektleder

Jobber som tolk og pleieassistent på sykehjem og har bachelor i Økonomi.

Markedspotensial

Ved å satse stort på utleiemarkedet av barneklær kan vi bli blant de første som får suksess innen dette. Egen produksjon av barneklær i Norge med muligheter for å vaske klærne og gjøre det klart for neste utsending har vi en klar fordel både økonomisk og med stor vekstpotensialet. 

Med norske design av barneklær og for eldre i sykehjem har vi planer om internasjonal satsing også både for produksjon og salg av egne design.

Ifølge SSB ble det i 2019 født nærmere 55 000 barn i Norge. Om vi tenker oss at vi klarer å få 2000 barn som kunder med abonnementsløsning månedlig kan vi hypotetisk sett tenke at det vil generere en inntekt på; 2000 x 1200kr = 2 400 000kr/mnd. Dette er et regnestykke kun basert på utleie av barneklær, og vi har ennå ikke regnet ut inntektene vi kan generere ved et B2B samarbeid, og i tillegg B2C ved produksjon av barneklær og for eldre.

Annet

Vår visjon er at med denne systuen lokalt i Drammen skal vi klare å ansette og bruke ressursene vi har i både etnisk norske og innvandrere som enten har kommet som flyktninger eller asylsøkere. Det er veldig mange som dessverre ikke får vanlige jobber, noen mangler erfaring, andre språket og noen igjen kunnskap. Dette ønsker vi å gjøre noe med, vi ønsker å skape arbeidsplasser der vi kan bruke arbeidet de utfører aktivt i norskopplæringen. De kan gjennom arbeidsplassen få sosialt tilhørighet, lære den norske arbeidskulturen og språket. De kan føle seg som en ressurs for landet de bor i.  

Ønsker du å komme i kontakt med Hamim?

Eller kontakt Startlink på: