Ecofarm Technology


www.ecofarm.technology
Lokasjon: Bergen, Norge Vekstfase: Idé/Prototype
Finansieringsbehov (NOK): MIN: 300 000 MAKS: 800 000

Forretningsideen

Forretningsideen handler om å utvikle en helnorsk, fullautomatisk, skalerbar teknologi for vertikal farming – innendørs dyrking av frukt og grønt.

I første fase av utviklingen jobber vi med utviklingen av et skap i samme størrelse som et stort kjøleskap. Skapet har et flott, moderne utseende og kan plasseres inn i kjøkkeninnredningen i private hjem. Det kan også stå fritt, i f.eks. restauranter, kantiner og butikker. Skapet er 100% automatisk, og vil skape et optimalt miljø for dyrking av f.eks. urter og andre nytteplanter gjennom å kontinuerlig måle og kontrollere viktige faktorer som lys, varme, oksygennivå og tilførsel av næring til plantene. Ulike planter krever ulike forhold, og skapet vil være koblet til internett slik at kundene har mulighet til å skifte dyrkingsprogram etter hva som dyrkes.

Teamet

Vi er et team på fem dedikerte personer med et sterkt ønske om å lykkes!

Gjengen har lang og ulik erfaring og har det som skal til for å gjøre selskapet til en markedsleder i en ny og spennende bransje.

Sergey Zhmaev, Daglig Leder
Fredrik Schmidt Fotland, Styreleder / Forretningsutvikler
Christian Schmidt Fotland, CTO
Even Wick Kvalvaag, Project manager
Eirik Haustveit, Developer
Margit Kvalvik, CMO
Mike Lamey, Sales & Development
Glenn Olsen, Project developer
Natalia Zhmaeva, Controller

Markedspotensialet

I første fase handler det om å utvikle og verifisere teknologien, både på software og hardware. Deretter er produksjonen av ferdige produkter en samlebåndsoperasjon hvor produksjonen kan skaleres opp i takt med salgs- og markedsarbeidet.

Både salg og produksjon er sømløst i forhold til beliggenhet, slik at man med enkle grep kan skalere opp og operere i et globalt marked.

Annet

Fordeler for mennesker:
  • Sunne næringsstoffer i kostholdet vårt
  • Fravær av plantevernmidler og nitrat
  • Smak og vitaminer
  • Høste hele året
  • Lærerik erfaring
  • Eksotisk utvalg av planter
Fordeler for planeten:
  • Mindre plastavfall fra emballasje
  • Mindre sløsing av ubrukte grønnsaker
  • Kjemper mot globale oppvarmingseffekter

Ønsker du å komme i kontakt med Ecofarm Technology?

Eller kontakt Startlink på: