Vary


www.vary.no
Lokasjon: Oslo, Norge Vekstfase: Tidlig
Finansieringsbehov (NOK): MIN: 200 000 MAKS: 2 000 000

Forretningsideen

Vi gjør eiendomsutvikling enklere, raskere og mer verdifullt. Vary er en nettbasert plattform som gjør det enklere for eiendomsutviklere å hente ut mer verdi i sine prosjekter. Planlegging, markedsføring, salg, tilvalg og oppfølging i en felles løsning. – Eiendomsutviklere får oversikt over hele prosessen og innsikt om sine kunder- Entreprenører får et verktøy med riktig informasjon om hva kunden har bestilt- Leverandører får en ny plattform å selge produkter og innredning på- Boligkjøpere får en ny og visuell måte å handle bolig på.

Teamet

Morten Dahler Andersen, Daglig Leder
Eirik Djupvik Smedsrud, CTO/Design
Ahmet Celik Turan, 3D Ansvarlig
Håkon Lindqvist Kalbakk, Styreleder
Jon Kristian Ruiz Bruheim, Full Stack Utvikler

Markedspotensialet

Det totale markedet i Norge består av potensielt 38.000 enheter per år som kan benytte en eller flere av Vary sine tjenester. Vi vil i første omgang gå mot leiligheter og hytter som totalt utgjør 24.000 mulige enheter pr år. Ved eksempel 10% markedsandel estimeres den årlige omsetningen til 37,2MNOK; 20% utgjør 74,4MNOK; 30% utgjør 111,6MNOK.

Vary har startet å etablere kontakter for Spanske markedet.

Annet

  • Høsten 2019 signerte Diabas et Hytteprosjekt på 100 hytter. Kontraktsverdi over 2 MNOK. Betalingsmodell er Per prosjekt, lisens og kickback.
  • Vår største konkurransefordel er at vi løser problemer på tvers av alle involverte parter i et utviklingsprosjekt, samt:
    • En heldigital plattform for hele kundereisen;
    • Data og utnyttelse av denne sørger for kontinuerlig forbedring av plattformen;
    • Høy grad av gjenbruk sørger for bedre marginer;
    • En plattform som løser mye mer enn konkurrenter.

Ønsker du å komme i kontakt med Vary?

Eller kontakt Startlink på: