Jodapro


www.jodapro.no
Lokasjon:
Hamar, Norge Vekstfase: Tidlig
Finansieringsbehov (NOK): MIN: 3 000 000 MAKS: 5 000 000

Forretningsideen

Levere kunnskap over sikker video via stemmestyrt hodekamera i helse. Jodapro leverer sikker og stabil videokommunikasjon gjennom Norsk Helsenett. Helsepersonell ute i felt har regelmessig behov for spisskompetanse og beslutningsstøtte fra andre for å utføre jobben best mulig. Nå er det slutt på at man må vente til legehelikopteret kommer, eller at legebilen er på stedet. Ved å bruke et stemmestyrt hodekamera vil helsepersonell oppnå direktekontakt med riktig lege på riktig sykehus. Legen ser det samme som du ser og kan gi helsepersonell støtte i å gjøre de riktige valgene. Helsepersonellet kan benytte begge hendene for å gjøre det som er nødvendig for å gi best mulig hjelp til pasienten. Det er et viktig prinsipp i Norge at man skal ha lik tilgang til helsetjenester uavhengig av hvor man bor. Men slik er det ikke i praksis – det ER forskjell om du blir syk i nærheten av et universitetssykehus eller i grisgrendte strøk. Videostøtte til helsepersonell i felt vil bidra til å redusere disse forskjellene.

Teamet

Kristil Erla Håland, Daglig Leder

Kristil har lang erfaring fra ulike salgsroller i små og store virksomheter. Hun har arbeidet mye med å få folk til å jobbe sammen og til å ta i bruk nye metoder og produkter.
Kristil har også startet Jodacare, en platform for samhandling mellom helsepersonell og pårørende. Dette gjorde hun da hennes mor fikk Demens diagnosen og ikke selv husket de daglige opplevelsene som f eks at hjemmetjenesten hadde vært der eller om hun hadde spist middag. Jodacare brukes i dag i mange norske kommuner.

Alexander Viken, CTO

Alexander er en skikkelig sikkerhetsnerd. Det betyr at for Alexander så er kun det aller beste godt nok, og alt som blir levert fra oss er skikkelig testet og følger aller internasjonale standarder og norske regler. Alexander har ansvaret for at alt flyter riktig.

Rådgiverpanel

Lars Olav Fjose, Anestesioverlege

Lars Olav er overlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet og arbeider også som anestesilege i legehelikopteret ved Dombås. Lars Olav har flere gode innovasjoner bak seg, bl a innføring av akutt smertelindring pre-hospitalt.

Tom Bakken, Ambulansemedarbeider

Tom er paramedic ved prehospital divisjon ved Sykehuset Innlandet og har gitt verdifull input i hele prosjektperioden. Tom har lang erfaring og jobber til daglig i ambulanse. Tom har brukt HMT-1 over lang tid og ser verdien i å kunne hjelpe pasienten raskere.

Peder A. Stokke, Innovatør

Peder jobber som Innovasjonsrådgiver ved Sykehuset Innlandet, han har gjort mye av utviklingen som har ført til resultatene fra prosjekt Digital samhandling – Prehospital beslutningsstøtte. Han har jobbet med innovasjon og utvikling i bank og finans i en rekke år, og nå de siste 15 årene innen spesialisthelsetjenesten i Norge.

Knut Anders Brevig, Sosionom

Knut Anders er sosionom og har 20 års erfaring fra akutt psykiatri, psykisk helse og folkehelse. Han har vært prosjektleder ved psykiatrisk ambulanse og har videreutdanning i vold og aggresjon, rus og avhengighet, og kommunikasjon.

Oddvar Hagen, Anestesisykepleier

Oddvar er anestesisykepleier, sykepleielærer/lektor og Master i telemedisin og e-helse. Han jobber som seniorkonsulent i gruppen Innovasjon og implementering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Oddvar har jobbet med innovasjon i helse siden 2000. Har jobbet med samtidskommunikasjon i akutte sammenhenger siden 2004, bl a som prosjektleder på VAKe- prosjektene i Helse Nord. Er kronisk opptatt av samhandlingsløsninger i medisin og sykepleie.

Francis D´Silva, Løsningsarkitekt

Francis er en erfaren strateg innen anvendelse av teknologi i helsetjenesten og offentlig sektor. I Jodapro jobber han for at helsenæringen kan skape de gode løsninger for helsetjenesten og at løsninger henger i sammen og i tråd med helseforvaltningens ambisjoner for samfunnet.

Markedspotensialet

15mill årlig i Norge, 300mill årlig i Europa.

Annet

Jodapro leverer videoassistert spesialkompetanse til helsepersonell i felt i tett samarbeid med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO). HDO er driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester og har ekspertkompetanse i å drifte kritiske systemer innen helsesektoren.

Ønsker du å komme i kontakt med Jodapro?

Eller kontakt Startlink på: