Easycare


www.easycare.as
Lokasjon:
Stavanger, Norge Vekstfase: Tidlig
Finansieringsbehov (NOK): MIN: 6 000 000 MAKS: 10 000 000

Forretningsideen

Easycare leverer SaaS for administrasjon av kommunal velferdstjeneste. Vi er i ferd med å utvikle hele arbeidsflyten for ergoterapitjenesten, fra innkommende behovsmelding, via ergoterapeutisk kartlegging og analyse, inkludert en mobil «feltapp» til og med søknadsprosessen til NAV. Videre har vi allerede utviklet en prototype som administrerer kommunalt lagerhold og distribusjon av hjelpemidler.

Tjenesten er i dag karakterisert av stor grad av manuelle prosesser og til dels dårlig arbeidsflyt. Innføring av våre produkter vil bety betydelig forenklet administrasjon, stor kvalitetsforbedring på grunn av forbedrede arbeidsprosesser og langt mindre svinn på grunn av bedre oversikt. Overordnet vil det bety betydelig reduserte kostnader for kommunene.

Teamet

Reinert Torbjørn Seland, CEO / Styreleder

Reinert Torbjørn har mer enn 35 års erfaring som geolog og leder i Olje & Gass, i både internasjonale og nasjonale selskap. Vært med på å bygge opp et oljeselskap. Har lang og variert erfaring fra FoU-aktiviteter og ledelse av større prosjekter. Deltatt i flere digitaliserings prosjekter og arbeidsflyt relaterte prosesser.

Utdannet Master of Science (1981 – Universitetet i Bergen) og Master of Management (2008 – Norges Handelshøyskole BI). Også utdannet innen prosjektledelse og GDPR.

Trine Storm Pettersen, Styremedlem

Arbeidserfaring fra salg, salgsledelse og markedsføring i flere selskaper, også helserelaterte bransjer. Prosjektleder for implementering av CRM-systemer.

For tiden administrerer hun investeringer i små og nyetablerte selskaper i forskjellige bransjer, med ambisjon om å bygge og utvikle disse til kommersielle levedyktige selskaper. Hovedsakelig opptatt av kommersialisering, innovasjon og menneskelig kapital.

Har bachelor i Marketing & Relational management ved OMH Business School.

Odd Erik Hansgaard, Styremedlem

Lang og variert arbeidserfaring fra internasjonale og nasjonale energiselskaper.

Lang erfaring fra offentlige selskaper og fra offentlige tjenester.

Har et mangeårig engasjement som medlem av byråd og formannskap i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Jobbet som statssekretær i departementet for industri og energi under statsminister Jens Stoltenberg.

Utdannet Cand. Polit. med hovedfag i sosial økonomi.

Markedspotensialet

Selskapet tar sikte på en 25% markedsandel i løpet av de fire første årene.

Det betyr salg til 22 av Norges 356 kommuner hvert år. Dette er et realistisk mål, da det ikke er reelle konkurrenter i markedet i dag.

Heller ikke internasjonalt er der funnet tilsvarende produkter i markedet. Etablering av salg utenlands forventes i tidsrommet fra 1 til to år fram i tid.

Det forventes at denne sektoren vil oppleve en voldsom aktivitetsøkning i tiden framover, basert på «eldrebølgen» og de generelle teknologiske mulighetene.

Annet

Vår strategi er å ta teknologielementer utviklet i andre næringer og tilpasse disse til helsetjenesten. Vi mener dette er den eneste realistiske måten å bringe helsenæringen opp til dagens standard med tilgjengelige ressurser og tidsforbruk.

Vi har etablert et team av selskaper som samarbeider om utvikling og drift av selskapets produkter.

Vi har også etablert svært gode relasjoner til for eksempel I4Helse, som skaffer oss tilgang på kommunens profesjonelle tjenester.

Vi går nå inn i en betydelig oppskalering av driften og vil ha et kapitalbehov på 6 – 10 millioner. Midlene skal benyttes til utvikling, salg og ansettelse av et kjerneteam for videre vekst og drift.

Ønsker du å komme i kontakt med Easycare?

Eller kontakt Startlink på: